ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


วันที่ 21 ส.ค. บริษัท มนต์ ทรานสปอร์ต จำกัด สาขาระยอง ดำเนินการ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางการขนส่งประจำปี 2561

วันที่ 21 ส.ค. - 30 ส.ค. บริษัทสตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟนิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ กิจกรรมซ่อมบำรุงเปลี่ยนสารดูดซับคลอไรด์ และเปลี่ยนสารดูดซับปรอทที่หน่วยกลั่นบรรยากาศ 

วันที่ 25 ส.ค. - 31 ส.ค. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ กิจกรรมตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง ถังบรรจุน้ำมันอากาศยาน (Jet A1 Tank)

วันที่ 29 ส.ค. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จำกัด ดำเนินการ ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 3 ของนิคมอุตสาหกรรม