ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


ทุกวันพุธ บริษัทออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทโซลเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2561

ทุกวันพุธ บริษัทโกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (หน่วยผลิตที่ 1) ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ทุกวันพุธ บริษัทโกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (หน่วยผลิตที่ 1) ดำเนินการทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

วันที่ 12 ก.ค. บริษัทพีทีที ฟีนอล จำกัด ดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 โรงงาน