ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.  บริษัทสยามมิตซุย พีทีเอ จำกัด (plant1) ซ่อมบำรุงประจำปีหยุดกระบวนการผลิต

ทุกวันพุธ บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์แอนด์เคมิคอลส์ จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินประจำปี 2561

ทุกวันพุธ (สัปดาห์แรก) บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์แอนด์เคมิคอลส์ จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินประจำปี 2561

ทุกวันพุธ บริษัทเคแอลเจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินประจำปี 2561