คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี


คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. จำนวน 60 คน