คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะกระบือ จ.นครนายก


คณะจาก  องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะกระบือ จ.นครนายก เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. จำนวน 40 คน