คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก องค์การบริหารส่วนตำบลบุฤาษี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


คณะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบุฤาษี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. จำนวน 38 คน