ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


ทุกวันพุธ บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โซลเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินประจำปี 2561 

ทุกวันพุธ บริษัท โกลว์ เอสพีที 1 จำกัด (หน่วยผลิตที่ 1) ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ทุกวันพุธ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (หน่วยผลิตที่ 1) ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

12 ก.ค. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด ดำเนินการ ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 โรงงาน