ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


1 ม.ค. - 31 ธ.ค.  บริษัทสยามมิตซุย พีทีเอ จำกัด (plant1) ซ่อมบำรุงประจำปีหยุดกระบวนการผลิต

ทุกวันพุธ บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์แอนด์เคมิคอลส์ จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินประจำปี 2561 

ทุกวันพุธ (สัปดาห์แรก) บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์แอนด์เคมิคอลส์ จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินประจำปี 2561 

ทุกวันพุธ บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินประจำปี 2561