คณะจาก ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบล เมืองเก่า จังหวัดปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะจาก ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบล เมืองเก่า จังหวัดปราจีนบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. จำนวน 50 คน