คณะศึกษาดูงานจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.โพทะเล จ.สิงห์บุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะศึกษาดูงานจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.โพทะเล จ.สิงห์บุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. จำนวน 40 คน