ศูนย์ EIC ร่วมบรรยายการบริหารจัดการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน


ศูนย์ EIC ร่วมบรรยายการบริหารจัดการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ศูนย์ EIC ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนและซ้อมแผน กรณีอุบัติภัยสารเคมี ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561