คณะจาก ศูนย์ อปพร. จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะจาก ศูนย์ อปพร. จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. จำนวน 50 คน