คณะศึกษาดูงานจาก อปพร.เทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะศึกษาดูงานจาก อปพร.เทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. จำนวน 90 คน