ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


วันที่ 26 พ.ค. 61 บริษัท เอ็นเอส - สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด ดำเนินการ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 โรงงาน

วันที่ 31 พ.ค. 61 บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 โรงงาน

วันที่ 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 61 บริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการ ซ่อมบำรุงประจำปี