ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


ทุกวันพุธ บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินประจำปี 2561 

ทุกวันพุธ บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โซเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2561 

ทุกวันพุธ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (หน่วยผลิตที่ 1 ) ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

11-31 พ.ค. 61 บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ หยุดซ่อมบำรุงบางส่วนในหน่วยผลิตคลอร์อัลคาไรด์ ไวนิลคอลไรด์ , อีพิคลอโรไฮดริน และหน่วยผลิตผงพลาสติกพีวีซี