ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


วันที่ 20 ธ.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61 บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง ดำเนินการตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง ถังน้ำมันเตา

วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61 บริษัท สยามมิตซุย พีทีเอ จำกัด (plant 1) ซ่อมบำรุงประจำปีหยุดกระบวนการผลิต

ทุกวันพุธ บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์แอนด์เคมิคอลส์ จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินประจำปี 2561

ทุกวันพุธ (สัปดาห์แรก) บริษัท เอสแอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน