คณะจาก บริษัท ยูเซ็นโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะจาก บริษัท ยูเซ็นโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. จำนวน 20 คน