คณะจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. จำนวน 44 คน