คณะเทศบาลตำบลบ้านค้อ จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะเทศบาลตำบลบ้านค้อ  จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. จำนวน 200 คน