คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด


คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. จำนวน 7 คน