ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด

วันที่ 15 -30 มี.ค. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ หยุดเดินเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร

วันที่ 25 ก.พ. - 14 มี.ค. บริษัท เอ็มซี - โทวา อินเตอร์เนชั่นเนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด ดำเนินการ หยุดการเดินเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร

วันที่ 15 มี.ค. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด ดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 โรงงาน 

วันที่ 22 มี.ค. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด ดำเนินการฝึกซ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินรถบรรทุกสารเคมี