ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด

ทุกวันพุธ บริษัทเคอลเจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินประจำปี 2561 

ทุกวันพุธ บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย)จำกัด และ บริษัท โซเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2561 

ทุกวันพุธ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (หน่วยผลิตที่ 1) ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ทุกวันพูธ (สัปดาห์แรก) บริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน