ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด

วันที่ 20 ธ.ค. - 30 มิ.ย. บริษัทสตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง ดำเนินการ/ซ่อมบำรุง ถังน้ำมันเตา

วันที่ 8 ม.ค. - 30 เม.ย. บริษัทสตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง ตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง ถังบรรจุยางมะตอย ที่ท่าเทียบเรือบริษัท

วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. บริษัท สยามมิตซุย พีทีเอ จำกัด (plant 1) ซ่อมบำรุงประจำปีหยุดกระบวนการผลิต

ทุกวันพุธ บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์แอนด์เคมิคอลส์ จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินประจำปี 2561