ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด

ทุกวันพุธ บ.เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน 

15-26 ก.พ. บ.เวนคอเรกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการ ซ่อมบำรุงประจำปี

15-30 มี.ค. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บ.ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ หยุดการเดินเครื่องจักเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร

25 ก.พ. -14 มี.ค. บ.เอ็มซี - โทวา อินเตอร์เนชั่นเนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด ดำเนินการ หยุดการเดินเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร