ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด

ทุกวันพุธ บ.เคแอลเจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณเหตุฉุกเฉินประจำปี 2561 

ทุกวันพุธ บ.ออลเน็กซ์(ประเทศไทย)จำกัด และ บ.โซเวย์(ประเทศไทย)จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2561 

ทุกวันพุธ บ.โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (หน่วยผลิตที่ 1) ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

28 ก.พ. บ.โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (หน่วยผลิตที่ 2 ) ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน