ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด

วันที่ 20 ธ.ค. - 30 มิ.ย. บ.สตาร์ปิโตเลลียม รีไฟน์นิ่ง ดำเนินการตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง ถังน้ำมันเตา

วันที่ 8 ม.ค. - 30 เม.ย. บ.สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง ตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง ถังบรรจุยางมะตอย ที่ท่าเทียบเรือบริษัท

วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. บ.สยามมิตซุย พีทีเอ จำกัด (plant1) ซ่อมบำรุงประจำปีหยุดกระบวนการผลิต

ทุกวันพุธ บ.สยามสเตบิไลเซอร์แอนด์เคมิคอลส์ จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินประจำปี 2561