ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


วันที่ 13 - 15 ก.พ. 61 บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด ดำเนินการหยุดซ่อมบำรุงใหญ่

วันที่ 21-31 ม.ค. 61 บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด ดำเนินการ จะมีกิจกรรม PM Shutdown Plant LDPE

วันที่ 21-23 ม.ค. 61 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (หน่วยผลิตที่ 2) ดำเนินการ หยุดซ่อมตามแผนบำรุงรักษาประจำปี

26 ม.ค. - 4 ก.พ. 61 บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (หน่วยผลิตที่ 1 ) ดำเนินการ หยุดซ่อมตามแผนบำรุงรักษาประจำปี