ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


ทุกวันพุธ บริษัทเคแอลเจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการทดสอบสํญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินประจำปี 2561

ทุกวันพุธ บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์แอนด์เคมิคอลส์ จำกัด ดำเนินการ ทอสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2561

ทุกวันพุธ บริษัท ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โซเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2561 

21 ม.ค. 61 บริษัท ฮีดากา โบโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ดำเนินการ ทดสอบสัญญาณแจ้งเหตเพลิงไหม้ประจำเดือน