ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


วันที่ 15 - 19 ม.ค. 61 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการ ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง

วันที่ 16 -28 ม.ค. 61 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จำกัด ดำเนินการ เปลี่ยนวัสดุดูดซับ (ก๊าซคลอไรด์) ที่อุปกรณ์ V-2006 และ ระบายแรงดันก๊าซเพื่อส่งไปเผาที่ปล่องหอเผา (flare)

วันที่ 17 ม.ค. บริษัท เคแอลเจ ออร์แกนนิค (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการ หยุดเครื่องจักร์เพื่อทำการซ่อมบำรุง

วันที่ 16-28 ม.ค. 61 บริษัท เอชเอ็มซี โปลีเมอร์ จำกัด (PDH) ดำเนินการเปลี่ยนสารดูดซับ (ก๊าซคลอไรด์) ที่อุปกรณ์ V-2006