วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 30 มิ.ย. 61 บริษัทสตารืปิโตรเลี่ยม รีไฟน์นิ่ง ดำเนินการตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง ถังน้ำมันเตา

วันที่ 8 ม.ค. - 30 เม.ย. 61 บริษัทสตารืปิโตรเลี่ยม รีไฟน์นิ่ง ตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง ถังบรรจุยางมะตอย ที่ท่าเทียบเรือบริษัท

วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61 บริษัทสยามมิตซุย พีทีเอ จำกัด (plant1) ซ่อมบำรุงประจำปีหยุดกระบวนการผลิต

วันที่ 22 ม.ค. - 6 ก.พ. 61 บริษัทสยามมิตซุย พีทีเอ จำกัด (plant2) ซ่อมบำรุงประจำปีหยุดกระบวนการผลิต