ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงงานพื้นที่มาบตาพุด


วันที่ 8 ธ.ค. 60 บ.วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 โรงงาน

วันที่ 8 ธ.ค. 60 บ.อดิตยา เบอร์ล่า เคมิคัลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (อีพอกซี่ ดีวิชั่น) ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 โรงงาน 

วันที่ 13 ธ.ค. 60 บ.ออลเน็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บ.โซลเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซ้อมแผนฉุกเฉิน เหตุการณ์ผิดปกติในโรงงาน 

วันที่ 19 ธ.ค. 60 บ.จีัเนียส อินทิเกรเต็ด โซลูชั่น จำกัด ซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2560