ซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 จังหวัด บริษัทฟิวชั่นโลจิสติกส์ จำกัด


ศูนย์ EIC ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 จังหวัด บริษัทฟิวชั่นโลจิสติกส์ จำกัด ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น.