คณะจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เวลา 10.30 น. จำนวน 40 คน