บริษัท HMC Polymer นิคมฯ เหมราช เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


บริษัท HMC Polymer นิคมฯ เหมราช เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560  เวลา 10.30 น.