คณะจาก ศูนย์ อปพร.อบต.ท่าหมื่นราม จ.พิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะจาก ศูนย์ อปพร.อบต.ท่าหมื่นราม จ.พิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  เวลา 11.30 น.