คณะจาก ศูนย์ อปพร.อบต.สายลำโพง จ.นครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะจาก ศูนย์ อปพร.อบต.สายลำโพง จ.นครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560  เวลา 14.30 น.