คณะเทศบาลตำบลกระจับ จังหวัดราชบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะเทศบาลตำบลกระจับ  จังหวัดราชบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560  เวลา 15.50 น.