การซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 จังหวัด บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด


ศูนย์ EIC ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 1 จังหวัด บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด นิคม อาร์ ไอ แอล ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น.