ศูนย์ อปพร.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


นายประวิทย์ รอบกิจ นำคณะ อปพร.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 11.30 น.