ศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว เทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้นำเสนอการใช้ Application : EIC


ศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว เทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้นำเสนอการใช้ Application : EIC ให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการรับข้อมูล การแจ้งเหตุจากศูนย์ EIC ณ สำนักการนิคมฯมาบตาพุด วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.