บริษัท ดี.จี. ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินรถขนส่ง


 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.  บริษัท ดี.จี. ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด   ทำการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินรถขนส่ง กรณี อุบัติเหตุระหว่างการเดินทางขนส่ง บริเวณสี่แยกหน้า บริษัท บี.ทรานส์ ได้การขอสนับสนุนรถดับเพลิงเทศบาลมาบตาพุด และรถ Command เข้าร่วมในการซ้อมแผนครั้งนี