คณะเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือฯ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


คณะเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  เวลา 10.30 น.