ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ส่วนสื่อสารและโทรคมนาคม เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ส่วนสื่อสารและโทรคมนาคม เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา 16.20 น.