เทศบาลตำบลบ้านฉาง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว


เทศบาลตำบลบ้านฉาง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  เวลา 10.30  น.