เยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก ท่านที่ปรึกษา จำรัส เณรทอง


ท่านที่ปรึกษา จำรัส เณรทอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  เวลา 13.30 น.