ต้อนรับคณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากเทศบาลตะพานหิน


เทศบาลสะพานหิน เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  เวลา 9.45 น.