เยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก บริษัท NPC


บริษัท NPC เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  เวลา 15.20 น.