คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก เทศบาลตะพานหิน


เทศบาลตะพานหิน เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  เวลา 9.45 น.