คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จากชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)


คณะชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) หรือชมรม ESEC ซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ประกอบการในนิคมฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  เวลา 13.00 น.