คณะเยี่ยมชมศูนย์ EIC จาก บริษัท HMC Polymer นิคมฯ มาบตาพุด


บริษัท HMC Polymer นิคมฯ มาบตาพุด เข้าเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและกระจายข่าว วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  เวลา 10.00 น.